ankieta

motywacja pracowników w funkconowaniu przedsiebiorstwa produkcyjnego

Wykształcenie
Podstawowe
Gimnazjalne
Zawodowe
Średnie
Wyższe (w tym niepełne)