ankieta

motywacja pracowników w funkconowaniu przedsiebiorstwa produkcyjnego

Płeć
Kobieta
Mężczyzna